آزمایشگاه DLS

پراکندگی نور دینامیکی یا پویا (DLS) روشی فیزیکی است که برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون استفاده می شود. این روش غیرمخرب، ارزان و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده ی یک نانومتر تا شش میکرون به کار می رود. در فناوری های اخیر، ذراتی با قطر کمتر از نانومتر نیز با این روش قابل اندازه گیری هستند. این روش به برهمکنش نور با ذره بستگی دارد. نور پراکنده شده بوسیله نانوذرات موجود در سوسپانسیون با زمان تغییر می کند که می تواند به قطر ذره ارتباط داده شود.

سایز ذرات بر حسب سه متغیر، تعداد- شدت حجم، با سه تحلیل مختلف SBL ، Cumulants و Pade Laplace در قالب دو فایل PDF و اکسل به پژوهشگر داده خواهد شد.

همچنین در فایل های ارسالی پایداری نسبی سوسپانسیون ارائه می گردد.

>>> راهنمای تحلیل نتایج آزمون DLS <<<

مشخصات دستگاه DLS آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات پارس:

VASCO

DLS : VASCO / CORDOUAN TECHNOLOGIES / FRANCE

نمونه جواب های خروجی این دستگاه توسط این آزمایشگاه را از اینجا دانلود کنید.

>>> راهنمای آماده سازی نمونه های DLS <<<

شما پژوهشگر محترم  می توانید هم اکنون با استفاده از گزینه >>> رزرو نوبت آزمایش <<< در سایت،  زمان مطلوب خود را برای انجام آزمایش DLS رزرو کنید.

تعرفه آزمون DLS:

بدون نیاز به آماده سازی نمونه : سیصد هزار تومان

با آماده سازی نمونه سوسپانسیون شده : سیصد و پنجاه هزار تومان

با آماده سازی نمونه پودری : سیصد و پنجاه هزار تومان