آماده سازی توسط دستگاه آلتراسونیک

بعد از وزن کردن ماده مورد آزمایش با ترازو، درون دیسپرسانت ریخته شده که معمولا زمانی که نمونه درون دیسپرسانت ریخته می شود، به طور یکنواخت پراکنده نشده و به اصطلاح دیسپرس نمی شود. دلایل زیادی برای دیسپرس نشدن ماده درون دیسپرسانت وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها، آگلومره شدن ذرات است که در این حالت، ذرات ماده در حالت خشک به یکدیگر می چسبند و تشکیل کلوخه می دهند. زمانی که چنین مشکلی به وجود آید، دیسپرسانت حاوی ذرات، در دستگاه آلتراسونیک قرار داده می شود.دستگاه التراسونیک با تولید امواج صوتی سبب شکسته شدن کلوخه ها شده و ذرات نمونه را از یکدیگر جدا می کند.

7500