درباره ما

آزمایشگاه توزیع اندازه ذرات با بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته بر مبنای پراکندگی اشعه ی لیزر امکان اندازه گیری ذرات در تمامی محیط ها حتی محیط های تیره تا اندازه ۱ نانومتر به صورت تحلیل واقعی کمی، کیفی و تجمعی فراهم کرده است.

این آزمایشگاه اولین و تنها مرکز تخصصی توزیع اندازه ذرات در ایران می باشد.

درباره شرکت

درباره مدیرعامل