آزمایشگاه SLS

اندازه گیری ذرات با استفاده از روش پراکندگی استاتیک نور لیزر روشی براساس الگوی نور پراکنده شده بر روی آشکارساز است. این الگوی نور پراکنده شده مجموعه ای از الگوهای پراکندگی است که توسط هر یک از ذرات ایجاد می شود. بوسیله این الگوی پراکندگی می توان اطلاعاتی از اندازه ذرات بدست آورد. این روش آنالیزی روشی سریع، نسبتاً ارزان و غیر مخرب برای اندازه گیری توزیع اندازه ذرات است. از این روش برای اندازه گیری ذراتی که اندازه آن ها بیش از ۵ میکرومتر است کاربرد دارد.

مشخصات دستگاه SLS آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات:

ُSLS:Mastersizer 2000/Malvern Panalytical technologies/United Kingdom

نمونه جواب های خروجی این دستگاه توسط این آزمایشگاه را از اینجا دانلود کنید.

تعرفه آزمون SLS:

برای نمونه سوسپانسیون شده : چهارصد هزار تومان

برای نمونه پودری : چهارصد هزار تومان

آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات اولین و تنها مجموعه ای است که به صورت تخصصی به موضوع اندازه و توزیع اندازه ذرات پرداخته و با تحلیل های مختلف آماری و ریاضی فعالیت پژوهشگران را در این زمینه تسهیل می بخشد.

برای تسریع در کار شما پژوهشکر محترم امکان رزرو نوبت آنلاین در سایت آزمایشگاه فراهم گردیده که پس از مراجعه و رزرو با شما تماس گرفته خواهد شد.